Sevärdheter i Rosvik

Du som kommer till Rosvik som turist har en hel del att titta på.

Gästgiveriet

I korsningen mellan Pitevägen och Trundövägen ligger det gamla Gästgiveriet. Byggnaden är nu en privatbostad, som nyligen renoverats, men står där som ett minne från gamla tider.

Rosviks kvarn

Fascineras du av äldre tiders teknik? Då bör du absolut stanna till vid Rosviks Kvarn – en skvaltkvarn som byggts efter gammal förebild. Den minner oss om en tid fjärran från datorer och pipande mobiltelefoner. Här är det solvarmt trä, tjärdoft och ljudet av rinnande vatten som fyller dina sinnen!

Rosviksbodarna

Rosviksbodarna ligger väster om och i direkt anslutning till väg E4 några kilometer norr om Rosvik. På fäboden finns stugor, ladugårdar och uthus.

Rosviksbodarna var fäbodställe för Rosvik sedan 1600-talet. Från byn tog man sig till bodarna via kustlandsvägen som passerade alldeles i närheten. Hit flyttades kreaturen sommartid eftersom tillgången på bete var begränsad i byn. Uppe på fäboden kunde djuren släppas på skogsbete och fäbodkvinnorna skötte mjölkhanteringen. Till fäboden samlades djuren in på kvällen och de mjölkades två gånger per dag. Sedan ystades och kärnades mjölken till ost och smör, ofta för vidare försäljning. Den goda tillgången på bete gjorde att gårdarna kunde hålla många kor och därmed producera ett överskott av mjölkprodukter. Smöret var en viktig inkomstkälla och skeppades söderut för försäljning.

Mer att läsa om Rosviksbodarna hittar man här.

Långwiks glasbruk

Sveriges nordligaste glasbruk drevs i Långvik under åren 1798 – 1879.  Glasbruket startade eftersom efterfrågan på glas var utomordentligt stor p g a kriget på kontinenten. Dessutom hade det ägt rum en stark befolkningsökning i landet och inte minst i norra Sverige, folk som efterfrågade enkla glasprodukter, fönsterglas, burkar, flaskor mm i stor skala.

Varför glasbruket placerades i Långvik berodde att Långvik var omgiven av kronoskog, som dom kunde nyttja och att viken med sitt jämförelsevis stora havsdjup, 5 – 7 meter nära kaj, var en idealisk kommunikationsled som kunde nyttjas av den tidens största lastfartyg. Hamnen hade också ett nästan helt vindskyddat läge.

Mer information om glasbrukets verksamhet finns på informationstavlan som står på Långviks glasbruksväg 49.

Orkidéer på Tetberget

Tetberget söder om Rosvik är klassat som ett Natura 2000 område p g a sin rikliga förekomst av orkidéer, främst guckusko. Området når man via den cykelväg som går mellan Bastunäset och Småland ( f d Riksväg 13). Blomningen är intensivast i juni vid midsommartid.

Share This