Problemlösning

Till vem kan du vända dig om något inte fungerar eller om det är problem någonstans?

Här hittar du information vart du vänder dig/hur man söker hjälp om t.ex. vattnet/strömmen/släckta gatulampor/dålig sandning m,m.

Trasig gatubelysning?

 

Via länken www.pitea.se/Medborgarservice/Felanmalan/ kan du anmäla trasig gatubelysning.

I Långvik – Kontakta Luleå Energi, 0920-26 44 00
Efter Pite-, Lule och Trundövägen – Kontakta Trafikverket Region Norr Luleå, 0771 – 119 119

 

Driftstörningar eller planerade arbeten i elnätet?

Driftstörningar av elström Strömmen har gått och du vill veta hur länge den blir borta:

http://www.piteenergi.se/privat/elnat/driftinfo/  eller ring 0911-648 00

Du vill veta vilka strömavbrott som planeras att genomföras:

http://www.piteenergi.se/privat/elnat/kund-i-elnatet/driftinformation-2/ eller ring 0911-648 00

Problem med vatten eller avlopp?

Via länken www.pitea.se/Medborgarservice/Felanmalan/ kan du anmäla problem gällande vatten, avlopp och avfall (ej återvinningsstationen). Det går också att kontakta Pireva 0911-931 00.

 

Halt? Behöver du sanda?

Vid återvinningsstationen vid OK finns en ”sandlåda” där man får hämta sand för husbehov

Gatuproblem

Upptäcker du fel eller brister på kommunens gator, gång- och cykelvägar, trafiksignaler eller skyltar och vägmärken, kan du snabbt och enkelt anmäla felet via formuläret på kommunens hemsida.

Hjärtstartare i Rosvik?

Det finns två hjärtstartare i byn.

En finns på Sparbanken Nord i byn och den andra finns i Sporthallen/Mötesplatsen.

Sveriges hjärtstartarregister – Hjärtstartare räddar liv!

Övergivna bilar som skräpar?

Du som privatperson kan anmäla övergivna bilar som står parkerade på ett olämpligt sätt på Piteå kommuns mark på länken: https://www.pitea.se/Invanare/Trafik-gator/Parkering/Flyttning-av-fordon/Anmalan-overgivna-bilar/?si=A451F5A9FC49D9765AFB5946FA0F5BD6&rid=778071763&sn=pitea-kommun#.VHMt_Z0V8y8

Stökigt eller fullt på återvinningsstationen?

Pirevas uppdrag är att tömma behållarna med wellpapp, metall- och plastförpackningar. Tömningen av behållarna för papper och glas sköts av andra entreprenörer.
Skötseln med att varje vecka städa, snöskotta och sanda återvinningsstationerna sköts av en privat entreprenör. Kommuninvånare som har synpunkter på skötseln av stationerna ska kontakta FTI på tel. 0200-88 03 11

Lokaler att hyra

Behöver du lokal för motion, möten, fester etc så finns följande möjligheter att tillgå i Rosviksområdet.

 

Sporthallen

Bokas via Kultur Fritid på tfn 0911-69 64 00 eller på http://195.196.144.70/fri_bokning/

Foto: Mikael Krona

Sporthallen & Ishallen ”Kristallen


 

Royal, Klubbvägen 4.

Lämplig för större evenemang. Här kan det dukas upp för 150 personer.
Även kafédelen kan bokas för mindre arrangemang.

Boka lokalen: Sandra Lundström, tfn: 0911-206391.

 Läs mer om Royal på www.royalrosvik.se.

Foto: Mikael Krona

Folkets Hus, Royal


 

Betelkyrkan, Trundövägen 19

Rum för övernattning. Lokaler i olika storlekar för konferenser, möten, fester etc.

Handikappanpassat och utrustat med hörselslinga. Stort kök.

Boka lokalen: Jan Zetterlund, tfn: 0911-20 63 00

Mer information: www.betelrosvik.se

Betel-mindre


 

Lånegränd 3.

Mindre lokal i centrum, lämplig för möten, studiecirklar etc.

Boka lokalen: Kauko Hooli, tfn: 070-336 81 74


Långviks byahus/Långviks Glasbruksmuseum

Boka lokalen: Inga-Maj tfn: 0911-20 33 31 eller Åsa tfn: 0911-20 33 59.

Läs mer om Byahuset och Långwiks Glasbruk på www.langviksbyahusforening.se

byagarden-Langvik

 


 

Trundöns Byagård

Byagården ligger intill vattnet vid Trundöbron. Lämplig för fester, kurser, konferenser etc för upp till 100 personer. Handikappanpassat och utrustat med hörselslinga.

Boka lokalen: Sture Holmström,

tfn: 0911-20 80 64, 070-233 24 72


 

 

Share This