Galleriet

Har du bilder från Rosvik du vill ska synas här? Det kan t.ex. vara bilder från någon sport, en promenad, en utflykt, mm. Bilderna granskas givetvis innan de läggs upp. Om du är osäker om du har rättigheter att lägga upp bilden för publicering på vår hemsida så bör du ta reda på detta först. Tänk på Copyright och PUL.

Ansvaret för äganderätten till bilderna ligger på den som skickar in bilderna till oss. Skicka in dina bilder till foto@rosvik.nu

 

Share This