Rosviks Byautvecklingsförening (RBF) är en helt ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Vårt mål är att verka för en positiv och hållbar utveckling i Rosvik, till alla invånares bästa.

RBF samarbetar med boende, förenings- och näringsliv i Rosviksområdet genom att i gränsöverskridande arbetsgrupper arbeta för en positiv och hållbar utveckling i Rosvik. Dessa arbetsgrupper är fördelade inom följande arbetsområden:

  • Natur-Miljö
  • Skola-Fritid/Idrott
  • Trafik
  • Bo-Byggande

och jobbar främst med de förslag och frågor som kommit fram i den fördjupade översiktsplan för Rosvik Landsbygdscentrum.

RBF administrerar rosvik.nu. Information till hemsidan skickas till redaktionen@rosvik.nu
RBF ger också ut ett informationsblad, Rosviksbladet, vilket delas ut till hushållen i området 4 ggr/år.
Där kan man läsa om sådant som berör Rosviksbor på det ena eller det andra sättet.

RBF ger också ut annat infomaterial om Rosvik, exempelvis broschyrer som presenterar byn.
Läs mer om Rosviks utveckling.

Adress:

Rosviks byautvecklingsförening
c/o Lena Mikaelsson Aasa,
Vallavägen 2,
945 33 Rosvik

Fakturaadress:

Rosviks byautvecklingsförening
c/o Inga-Maj Larsson,
Kölvägen 14,
945 33 Rosvik

Share This