Naturens vackra färger

Upplev Rosviks fina natur du också!

Läs mer om naturen i Rosvik

Sporter & Idrotter för Alla i Rosvik !

Kom och sporta med Rosvik IK eller någon annan av de föreningar och grupper som finns i Rosvik

Läs mer!

Nära både djur och natur

I Rosvik är man nära både djur och natur – Helt underbart!

Läs mer om vår natur

Fritidsaktiviteter i Rosvik

I Rosvik finns ett stort antal sport- och fritidsaktiviteter att välja bland.

Ta mig dit

Pitevägen genom Rosvik

Foto: Mikael Krona

Flygfoto av vackra Rosvik vid kusten

Foto: Jeanette Åström

Kolla in Galleriet!

Välkommen till Rosvik! Den ljusa byn vid kusten

Rosvik har ett unikt om inte perfekt läge vid kusten mellan Luleå & Piteå

Rösta på ”Årets Rosviksbo 2018”

Ki Wiberg, RIK Skidsektion

 

• När Ni kommer till Hedvalla och möter perfekt preparerade spår, har Ki varit där.

• Så har det varit i fem månader denna vinter, med ständigt nya snöfall.

• Spåren är över 4 km med genvägarna inräknade och pistas till 5 meters bredd. (det blir över 20 000 m2)

• När spårutrustningen är servad och fungerar är det Kis förtjänst.

• När lövsly försvunnit längs spåret under sommaren har Ki varit där.

• Allt utfört som ideellt arbete de senaste 5-6 åren.

Leif Sandström

Leif var den som startade Rosviks byautvecklingsförening i slutet på 90-talet. Han var eldsjälen bakom en intensiv period med ett vidsträckt samarbete i byn där frågor om Rosviks utvecklingspotential var på agendan. Tillsammans tog de fram en utvecklingsplan med 12 delmål som handlade bl a om byggnationer för företag och privatpersoner, utvecklad service och bättre kommunikationer. Miljön lyftes fram med önskemål om slyröjning, förbättrad utemiljö vid skolan samt bättre vägstandard i byn. Utvecklingsplanen diskuterades på de möten med politiker och tjänstemän från kommunen och andra instanser som arrangerades. Dessa bevakades av PT och ledde till många artiklar i PiteåTidningen. Bland de önskemål som lyftes fram har bl a en konstfrusen isanläggning, parken i centrum samt återskapandet av skvaltkvarnen blivit verklighet.

Leif drev tillsammans med sin hustru Lena och Arne Bäckström ”Galleriet i Rosvik” under många år.

Inom ungdomsfotbollen var Leif mycket aktiv som tränare och ledare under en 10 års period på 80-90 talet.

För närvarande är Leif fortfarande aktiv inom sitt företag NM Design och som vaktmästare på Royal gör han det praktiska som behövs för att genomföra medborgarhusföreningens utvecklingsplaner för Royal. Han är åter medlem i Rosviks byautvecklingsförenings styrelse och aktiv sångare i Rosvikskören.

Lena Mikaelsson Aasa

Lena, tillsammans med styrelsen i Rosviks Byautvecklingsförening, är en drivande kraft för byns utveckling.

Lena har sedan 2006 varit aktiv i RBF som ordförande och ledamot. Hennes ambitioner är höga och viljan att utveckla byn är stor. Lena är även aktiv i andra föreningar som gagnar byn, bl a Piteå Byaforum och har nyligen blivit invald i Hela Sverige ska leva/Norrbottens styrelse.

Tidigare har hon även varit aktiv i Mare Boreales styrelse, ett landsbygdsprogram som fördelat projektmedel till utvecklingsprojekt på landsbygden.

Hon är även en sjungande fågel i Rosvikskören som även den representerar byn. En värdig representant och kandidat till Årets Rosviksbo.

Liliann Andersson, Rosviks Trädgårdssällskap

Liliann är ordförande i Rosviks Trädgårdsförening. Utan henne hade vi nog inte någon Trädgårdsförening i byn i dagsläget. Hennes engagemang och drivkraft att hålla igång föreningen är beundransvärd. Trots att hon har så många andra järn i elden så försakar hon inte föreningen. Hon är också ledamot i TIP (Trädgårdssällskap i Pitebygden) som är en sammanslutning av bl a flera byars trädgårdssällskap)

Vi är en grupp aktiva i föreningen där trädgårdsintresset är stort och vi utbyter ofta erfarenheter med varandra samtidigt som vi planerar trädgårdsresor, sköter underhållet av Roseniusparken och håller möten med jämna mellanrum. Så Lilianns insats, tillsammans med styrelsen, är väl värd utmärkelsen Årets Rosviksbo.

Mikael Berglund och Anders Jonsson, Rosviks skoterklubb

Mikael och Anders jobbar ideellt sedan många år tillbaka med att sladda leder, utbilda nya skoterförare och är även representant för Snowfeed. Skoterstugan är under ständig upprustning och vedtillgången är alltid utmärkt.

Röstningsförfarande:

Skriv ditt namn, tfn samt namnet på den av kandidaterna ovan som Du vill se som ÅRETS ROSVIKSBO 2018
och lägg lappen i Tipslådan på Parkstugan eller de lådor som finns utplacerade på biblioteket eller Konsum. Du kan också välja att skicka ett mail till webbredaktionen@rosvik.nu.

Röstningen pågår t o m 31 juli.

Rösträkning:

Principen är en röst/person d v s du röstar endast en gång/år. Skriv ditt namn sant mejl eller tfn. Endast inlämnade röstlappar där också namnet på den som har röstat är nedskrivet räknas.

Du kan vinna……

Du som röstar kan vinna ett presentkort på 300 kr på Café for You.
Vinnaren lottas bland alla som röstat på den nominerade som fått flest röster oavsett vilket röstningssätt som Du använt dig av.

Presentkortet sponsras av

Rosviks byautvecklingsförening avvecklas?

Vad sägs om att avveckla Rosviks Byautvecklingsförening och istället bilda en ny förening Rosviks Intresseförening? Det var en fråga som diskuterades på fullt allvar under Områdesmötet sön 25/2. Förslaget innebär att den nya föreningen ska bli en s k paraplyorganisation där alla/de flesta föreningarna i Rosvik är medlemmar.

Nuläget

Idag har Rosviks Byautvecklingsförening (RBF) ”rollen” som en ”officiell frontförening” för Rosvik. Det är till RBF kommunen vänder sig när de vill ha kontakt, sprida information mm. Även andra myndigheter och även privatpersoner vänder sig i först hand till RBF.
Vad RBF gör mer för Rosviksområdet beskrivs i faktarutan nedan.

Det finns fördelar med att ha en sådan förening som Rosviks Byautvecklingsförening. Det faktum att den existerar och att det finns en organisation som vill driva frågor som utvecklar Rosvik är bra.
Nackdelarna består i främst hur föreningen är uppbyggd. RBF har i dagsläget av en styrelse på 7 ordinarie ledamöter som på ideell tid försöker driva frågor som utvecklar bygden utan att egentligen ha en bra dialog med sina medlemmar – alla mantalsskrivna i området. Kontakten mellan RBF och de lokala föreningarna, företagen och privatpersoner fungerar sporadiskt.
Tidvis kan det fungera acceptabelt. När miljonprojektet för Rosviks centrum pågick var det bra. Då fanns det med representanter för alla åldrar och inriktningar. Detta samarbete resulterade också i att Rosvik utsågs som Årets by 2011.
Oftast är det dock bedrövligt och t o m så illa att många av RBFs medlemmar (Rosviks invånare) inte ens vet att den existerar eller åtminstone inte vad den gör.

Fördelar med det nya förslaget.

Fördelen blir främst att med tillgång till ca 15 – 20 föreningsstyrelser och deras medlemmar så blir, dels fler rosviksbor engagerade i samhällsfrågor som rör Rosvik, dels är det ökade antalet en styrka. Det väger bra mycket tyngre om man kan styrka att det här vill rosviksborna, speciellt när man när man diskuterar utvecklingsfrågor med kommunen och andra myndigheter. Har intresseföreningen dessutom tagit fram en utvecklingsplan så kan man lättare påverka kommunen att de behov och önskemål som tagits fram i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) genomförs. Områdesmötets deltagare var överens om att Rosviksområdet behöver en utvecklingsplan.

Ang FÖPen så har ingenting publicerats ännu efter det senaste samrådsmöte. Det kommer att publiceras under våren och mest troligt tas ett beslut på kommunalfullmäktige 20 juni. Mellan publicering och beslut kommer det finnas chans för allmänheten att lämna sina åsikter.

Det är viktigt att alla föreningar i området tar upp detta förslag på sina möten. Det kommer mest troligt bli ett nytt Områdesmöte i maj där detta förslag kan diskuteras vidare. Ett slutgiltigt beslut kan tas under hösten. Rosviks byautvecklingsförenings styrelse är vald t o m sitt årsmöte i november.

läs mer…

Översiktsplan kontra lokal utvecklingsplan

Översiktsplanprocessen i Piteå kommun har nu pågått i drygt 2 år och kommer att pågå minst lika lång tid innan den är helt klar. När beslut om den fördjupade översiktplan för Piteå kommuns 5 utsedda Landsbygdscentra tas i sommar planeras fördjupningar om glesbygd, stadsdelarna samt LIS – markanvändning i strandnära områden.

En översiktsplan är ett viktigt strategiskt underlag för kommunens utveckling och enligt Piteå Byaforums åsikt så är kommunens intentioner välvilliga, framtagna underlag välgjorda men PBF anser också att en stor del av landsbygden inte finns med utan så att säga ”hänger i luften”.

Beslutet i dec 2016 om att utse de 5 Landsbygdscentra, som togs, har kanske sina fördelar men det efterlämnar ibland mer frågor än svar:

• Varför har just dessa Landsbygdscentra med angivet ”upptagningsområde” utsetts?

• Varför ”tillhör” jag ett Landsbygdscentrum som inte stämmer med min verklighet?

• Vad händer med byarna utanför Landsbygdscentrum?

Det känns som om man försökt ”stöpa” Piteå landsbygd in i ett organisatoriskt system som inte överensstämmer med verkligheten. Vi som bor på landsbygden vet att den är mycket mer komplex.

Hur visar vi upp den komplexa bilden av vår verklighet samt vilka behov och utvecklingsmöjligheter vi har? Ett förslag är att ta fram en lokal utvecklingsplan oavsett om man är ett Landsbygdscentrum eller inte. Att ta fram en lokal utvecklingsplan innebär att ta fram en långsiktig viljeinriktning när det gäller hur man vill forma sin egen framtid i bygden, samt hur man ska nå dit.

läs mer…

Rosviksdagen 2017

Rosviksdagens 10-årsjubileum firades i perfekt väder med sol och svalkande vindar med många kulturella inslag i programmet.

Läs mer om Rosviksdagen i länken: Rosviksdagen 2017

 

Daniel Elfström blev ”Årets Rosviksbo 2017”

Daniel känner sig mycket hedrad av att ha blivit vald till Årets Rosviksbo 2017 och den uppmärksamhet utnämningen gett. Många Rosvikbor som han inte pratat med tidigare kommer fram och gratulerar honom. En del tycker det är ”kul att det var någon ung” som utsågs.

Läs mer om Daniel i länken: Rosviksbo 2017

Bygg Hus i Rosvik

Tankar på att bygga hus i Rosvik?

Klicka på bilden för att läsa mer

Händer i Rosvik

Öppna vår kalender för att se vad som händer just nu

Har du Ideér ?

Har du Ideér till förändringar och förbättringar i Rosvik? Kom då med i vår utvecklingsgrupp!

Bra att veta!

Följande kan vara bra att veta!

Share This