Annika Westermark, Café Rosenboden

Annika har med sitt café gett oss bybor ett trevligt ställe att inta gott fika på. Hon ser till att det alltid finns gott nybakat fikabröd att köpa hos henne. Hon gör utsökta smörgårdstårtor mm som man kan beställa och köpa hem. Och hon är ofta anlitad, allt från fest till begravningar runt Pitebygden. Hon gör också egna honungsprodukter från egen bigård samt tigerbalsam och ringblomssalva.

Vi bybor är stolta att vi har ett sådant fint och välkänt café i byn och som ger ett trevligt inslag i centrum.

Annika är också aktiv i Trädgårdssällskapet och håller Roseniusparken välskött. Hon har också varit ideellt engagerad i Båthamnsföreningen och i arbetsgruppen för Rosviks centrumutveckling.

Daniel Elfström

Daniel är sedan våren 2016 ordförande i Rosvik IK (Rosviks Idrottsklubb) och har med stort engagemang, nytänkande och företagsamhet gett ny fart i Rosvik IK.

Daniel arbetar hårt för att stärka Rosvik IK som förening och förbättra samarbetet mellan sektionerna där Majbrasan 2017 är ett lyckat exempel på just detta. Han är engagerad i samtliga sektioner (styrke, fotboll, hockey, skidor och brottning) och driver frågor med både kommunen, riksorganisationer och företag.

Noggrannhet, struktur och ordning är genomgående i Daniels arbete. Han inspirerar sektionerna och med sin positiva approach ökar engagemanget hos oss andra. Daniel är omtyckt av både styrelsen, personalen och medlemmarna.

Förutom rollen som ordförande är Daniel även delaktig i enskilda aktiviteter i sektionerna och många känner t ex igen honom som speaker vid olika evenemang. En insats värd att uppmärksammas.

Karl-Erik Björkén

Karl-Erik kom till Rosvik 1976-77 som slöjdlärare. Karl-Erik tränade en grupp pojkar, född 1971, i ishockey under 9 år och har även varit aktiv i arbetet med ishallen.

Karl-Eriks snöskoterintresse väcktes i Arjeplog, där han växte upp, och har fortsatt i Rosviks skoterklubb där han började i styrelsen som sekreterare, innan han blev ordförande för densamma. Han har varit sekreterare i SNOFED i 12 år och varit med om att bilda det Nationella Snöskoterrådet. Karl-Erik har också medverkat för att få fram ett beslut om att en snöskoterutbildning ska tas fram. Denna utbildning har han varit lärare för under ett flertal år och resultatet har blivit många godkända elever. Karl-Erik har genom envetet ideellt arbete visat att körning med snöskoter inte behöver stå i konflikt med övriga samhällsintressen om samtliga följer de enkla regler som skoterklubben har instiftat. Karl-Erik lämnade Skoterklubbens styrelse 2014.

Leif Sandström

Leif var den som startade Rosviks byautvecklingsförening i slutet på 90-talet. Han var eldsjälen bakom en intensiv period med ett vidsträckt samarbete i byn där frågor om Rosviks utvecklingspotential var på agendan. Tillsammans tog de fram en utvecklingsplan med 12 delmål som handlade bl a om byggnationer för företag och privatpersoner, utvecklad service och bättre kommunikationer. Miljön lyftes fram med önskemål om slyröjning, förbättrad utemiljö vid skolan samt bättre vägstandard i byn. Utvecklingsplanen diskuterades på de möten med politiker och tjänstemän från kommunen och andra instanser som arrangerades. Dessa bevakades av PT och ledde till många artiklar i PiteåTidningen. Bland de önskemål som lyftes fram har bl a en konstfrusen isanläggning, parken i centrum samt återskapandet av skvaltkvarnen blivit verklighet.

Leif var också initiativtagare till att en företagarklubb startade samt byggde upp och drev tillsammans med sin hustru Lena och Arne Bäckström ”Galleriet i Rosvik” under många år.

Inom ungdomsfotbollen var Leif mycket aktiv som tränare och ledare under en 10 års period på 80-90 talet.

För närvarande är Leif fortfarande aktiv inom sitt företag NM Design och som vaktmästare på Royal gör han det praktiska som behövs för att genomföra medborgarhusföreningens utvecklingsplaner för Royal. Han är åter medlem i Rosviks byautvecklingsförenings styrelse och aktiv sångare i Rosvikskören.

Lena Mikaelsson Aasa

Lena, tillsammans med styrelsen i Rosviks Byautvecklingsförening, är en drivande kraft för byns utveckling.

Lena har sedan 2006 varit aktiv i RBF som ordförande och ledamot. Hennes ambitioner är höga och viljan att utveckla byn är stor. Lena är även aktiv i andra föreningar som gagnar byn, bl a Piteå Byaforum och har nyligen blivit invald i Hela Sverige ska leva/Norrbottens styrelse.

Tidigare har hon även varit aktiv i Mare Boreales styrelse, ett landsbygdsprogram som fördelat projektmedel till utvecklingsprojekt på landsbygden.

Hon är även en sjungande fågel i Rosvikskören som även den representerar byn. En värdig representant och kandidat till Årets Rosviksbo.

Röstningsförfarande:

Skriv ditt namn, tfn samt namnet på den av kandidaterna ovan som Du vill se som ÅRETS ROSVIKSBO 2017
och lägg lappen i Tipslådan på Parkstugan eller de lådor som finns utplacerade på biblioteket eller Konsum. Du kan också välja att skicka ett mail till webbredaktionen@rosvik.nu.

Röstningen pågår t o m 30 juli.

Rösträkning:

Principen är en röst/person d v s du röstar endast en gång/år. Skriv ditt namn sant mejl eller tfn. Endast inlämnade röstlappar där också namnet på den som har röstat är nedskrivet räknas.

Du kan vinna……

Du som röstar kan vinna ett presentkort på 300 kr på Café Rosenboden.
Vinnaren lottas bland alla som röstat på den nominerade som fått flest röster oavsett vilket röstningssätt som Du använt dig av.

Presentkortet sponsras av

Share This