Ki Wiberg, RIK Skidsektion

 

• När Ni kommer till Hedvalla och möter perfekt preparerade spår, har Ki varit där.

• Så har det varit i fem månader denna vinter, med ständigt nya snöfall.

• Spåren är över 4 km med genvägarna inräknade och pistas till 5 meters bredd. (det blir över 20 000 m2)

• När spårutrustningen är servad och fungerar är det Kis förtjänst.

• När lövsly försvunnit längs spåret under sommaren har Ki varit där.

• Allt utfört som ideellt arbete de senaste 5-6 åren.

Leif Sandström

Leif var den som startade Rosviks byautvecklingsförening i slutet på 90-talet. Han var eldsjälen bakom en intensiv period med ett vidsträckt samarbete i byn där frågor om Rosviks utvecklingspotential var på agendan. Tillsammans tog de fram en utvecklingsplan med 12 delmål som handlade bl a om byggnationer för företag och privatpersoner, utvecklad service och bättre kommunikationer. Miljön lyftes fram med önskemål om slyröjning, förbättrad utemiljö vid skolan samt bättre vägstandard i byn. Utvecklingsplanen diskuterades på de möten med politiker och tjänstemän från kommunen och andra instanser som arrangerades. Dessa bevakades av PT och ledde till många artiklar i PiteåTidningen. Bland de önskemål som lyftes fram har bl a en konstfrusen isanläggning, parken i centrum samt återskapandet av skvaltkvarnen blivit verklighet.

Leif drev tillsammans med sin hustru Lena och Arne Bäckström ”Galleriet i Rosvik” under många år.

Inom ungdomsfotbollen var Leif mycket aktiv som tränare och ledare under en 10 års period på 80-90 talet.

För närvarande är Leif fortfarande aktiv inom sitt företag NM Design och som vaktmästare på Royal gör han det praktiska som behövs för att genomföra medborgarhusföreningens utvecklingsplaner för Royal. Han är åter medlem i Rosviks byautvecklingsförenings styrelse och aktiv sångare i Rosvikskören.

Lena Mikaelsson Aasa

Lena, tillsammans med styrelsen i Rosviks Byautvecklingsförening, är en drivande kraft för byns utveckling.

Lena har sedan 2006 varit aktiv i RBF som ordförande och ledamot. Hennes ambitioner är höga och viljan att utveckla byn är stor. Lena är även aktiv i andra föreningar som gagnar byn, bl a Piteå Byaforum och har nyligen blivit invald i Hela Sverige ska leva/Norrbottens styrelse.

Tidigare har hon även varit aktiv i Mare Boreales styrelse, ett landsbygdsprogram som fördelat projektmedel till utvecklingsprojekt på landsbygden.

Hon är även en sjungande fågel i Rosvikskören som även den representerar byn. En värdig representant och kandidat till Årets Rosviksbo.

Liliann Andersson, Rosviks Trädgårdssällskap

Liliann är ordförande i Rosviks Trädgårdsförening. Utan henne hade vi nog inte någon Trädgårdsförening i byn i dagsläget. Hennes engagemang och drivkraft att hålla igång föreningen är beundransvärd. Trots att hon har så många andra järn i elden så försakar hon inte föreningen. Hon är också ledamot i TIP (Trädgårdssällskap i Pitebygden) som är en sammanslutning av bl a flera byars trädgårdssällskap)

Vi är en grupp aktiva i föreningen där trädgårdsintresset är stort och vi utbyter ofta erfarenheter med varandra samtidigt som vi planerar trädgårdsresor, sköter underhållet av Roseniusparken och håller möten med jämna mellanrum. Så Lilianns insats, tillsammans med styrelsen, är väl värd utmärkelsen Årets Rosviksbo.

Mikael Berglund och Anders Jonsson, Rosviks skoterklubb

Mikael och Anders jobbar ideellt sedan många år tillbaka med att sladda leder, utbilda nya skoterförare och är även representant för Snowfeed. Skoterstugan är under ständig upprustning och vedtillgången är alltid utmärkt.

Röstningsförfarande:

Skriv ditt namn, tfn samt namnet på den av kandidaterna ovan som Du vill se som ÅRETS ROSVIKSBO 2018
och lägg lappen i Tipslådan på Parkstugan eller de lådor som finns utplacerade på biblioteket eller Konsum. Du kan också välja att skicka ett mail till webbredaktionen@rosvik.nu.

Röstningen pågår t o m 31 juli.

Rösträkning:

Principen är en röst/person d v s du röstar endast en gång/år. Skriv ditt namn sant mejl eller tfn. Endast inlämnade röstlappar där också namnet på den som har röstat är nedskrivet räknas.

Du kan vinna……

Du som röstar kan vinna ett presentkort på 300 kr på Café for You.
Vinnaren lottas bland alla som röstat på den nominerade som fått flest röster oavsett vilket röstningssätt som Du använt dig av.

Presentkortet sponsras av

Share This