Det pågår flera initiativ för utveckling i Rosvik. Det kan handla om alla mellan ”stora frågor” som behovet av trafikkameror och ”mindre frågor” som hundlatriner.

Förslag från våra Områdesmöten har överlämnats till kommunen. Vi ser fram emot att kommunen kommer till Rosvik, preliminärt under jan 2019 och redovisar var de står i sina utvecklingsplaner för Rosviksområdet, så vi vet hur vi ska prioritera och gå vidare. Viktigt att så många som möjligt engagerar sig i detta och är med och påverkar byn i bybornas intresse. Om vi inte åker med detta tåg, kan det ta tid innan nästa Översiktsplanering landar hos landsbygden.

Läs mer i länken nedan

Rosviks Byautvecklingsförening informerar 2019-01-06

Share This