Vad sägs om att avveckla Rosviks Byautvecklingsförening och istället bilda en ny förening Rosviks Intresseförening? Det var en fråga som diskuterades på fullt allvar under Områdesmötet sön 25/2. Förslaget innebär att den nya föreningen ska bli en s k paraplyorganisation där alla/de flesta föreningarna i Rosvik är medlemmar.

Nuläget

Idag har Rosviks Byautvecklingsförening (RBF) ”rollen” som en ”officiell frontförening” för Rosvik. Det är till RBF kommunen vänder sig när de vill ha kontakt, sprida information mm. Även andra myndigheter och även privatpersoner vänder sig i först hand till RBF.
Vad RBF gör mer för Rosviksområdet beskrivs i faktarutan nedan.

Det finns fördelar med att ha en sådan förening som Rosviks Byautvecklingsförening. Det faktum att den existerar och att det finns en organisation som vill driva frågor som utvecklar Rosvik är bra.
Nackdelarna består i främst hur föreningen är uppbyggd. RBF har i dagsläget av en styrelse på 7 ordinarie ledamöter som på ideell tid försöker driva frågor som utvecklar bygden utan att egentligen ha en bra dialog med sina medlemmar – alla mantalsskrivna i området. Kontakten mellan RBF och de lokala föreningarna, företagen och privatpersoner fungerar sporadiskt.
Tidvis kan det fungera acceptabelt. När miljonprojektet för Rosviks centrum pågick var det bra. Då fanns det med representanter för alla åldrar och inriktningar. Detta samarbete resulterade också i att Rosvik utsågs som Årets by 2011.
Oftast är det dock bedrövligt och t o m så illa att många av RBFs medlemmar (Rosviks invånare) inte ens vet att den existerar eller åtminstone inte vad den gör.

Fördelar med det nya förslaget.

Fördelen blir främst att med tillgång till ca 15 – 20 föreningsstyrelser och deras medlemmar så blir, dels fler rosviksbor engagerade i samhällsfrågor som rör Rosvik, dels är det ökade antalet en styrka. Det väger bra mycket tyngre om man kan styrka att det här vill rosviksborna, speciellt när man när man diskuterar utvecklingsfrågor med kommunen och andra myndigheter. Har intresseföreningen dessutom tagit fram en utvecklingsplan så kan man lättare påverka kommunen att de behov och önskemål som tagits fram i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) genomförs. Områdesmötets deltagare var överens om att Rosviksområdet behöver en utvecklingsplan.

Ang FÖPen så har ingenting publicerats ännu efter det senaste samrådsmöte. Det kommer att publiceras under våren och mest troligt tas ett beslut på kommunalfullmäktige 20 juni. Mellan publicering och beslut kommer det finnas chans för allmänheten att lämna sina åsikter.

Det är viktigt att alla föreningar i området tar upp detta förslag på sina möten. Det kommer mest troligt bli ett nytt Områdesmöte i maj där detta förslag kan diskuteras vidare. Ett slutgiltigt beslut kan tas under hösten. Rosviks byautvecklingsförenings styrelse är vald t o m sitt årsmöte i november.

Övriga beslut och förslag

 • Beslut. RBF söker Årets byapeng i år. Kommande år kan det vara någon annan förening som söker.
 • Beslut. Lena Mikaelsson Aasa och Östen Fjällström utses som Rosviksområdets representanter i Piteå Byaforum.
 • Beslut. Årets Rosviksdag genomförs lör 4 aug.
 • Förslag. Någon förening hittar på något nytt inslag till Årets Rosviksdag och lämnar sedan ”över bollen” till en annan förening som hittar på något nytt till året därpå.
 • Förslag. En jury tillsätt för att välja ut vilka av de nominerade som ska utses till den allmänna valomgången. Juryn ska ha en bred sammansättning från olika föreningar med avseende på ålder, kön mm.
  Samtidigt uppmanar mötet rosviksborna att lämna in nomineringar under våren. Det finns så många som gjort så mycket och de får inte glömmas bort.

Pendlingsparkeringen

En övrig fråga som diskuterades intensivt var frågan om tillgång till elström de parkeringsplatser i centrum som är reserverade för pendlare.

Det är inte längre möjligt att Rosviks byautvecklingsförening kan erbjuda pendlarna gratis elström, dels för att det kostar för mycket för föreningen, dels och framför allt så får vi inte enligt kommunlagen göra detta. Egentligen så är tillhandahållandet av pendelparkeringar med motorvärmarstolpar Trafikverkets ansvar. När Rosviks centrum förbättrades (Miljonprojektet) var dessa motorvärmarstolpar ett prioriterat önskemål från rosviksborna och det sattes upp tre stolpar med 6 uttag. När dessa stolpar skulle kopplas in i elnätet blev det totalstopp. Varken Trafikverket eller kommunen tog på sig ansvaret för detta. RBF höll på länge och diskuterade med dem utan att lyckas få något gehör.
Till slut gav vi upp och kopplade in motorvärmarstolparna i Parkstugans elanläggning. RBF diskuterade betalning men kom inte på någon vettig lösning som var rättvis och enkel att administrera eftersom det inte finns någon betalningsautomat. Så Rosviks byautvecklingsförening har bjudit på denna elkostnad sedan vintern 2011.
Nu går det inte längre utan motorvärmarstolparna kommer att stängas. Exakt datum meddelas inte här men när stolparna är låsta – då finns det ingen ström i dem.
Nu hoppas RBF att ni ”sätter press” på Trafikverket så de tar sitt ansvar. Det är ju underligt att det går att ha pendelparkeringar i Norrfjärden, Ersnäs mm men inte i Rosvik. Så påtryckning behövs och är ett ytterligare argument att vi behöver en Rosviks Intresseförening.


Fakta om Rosviks byautvecklingsförening

Detta gör RBF idag:

Information, påverkan

 • Driver hemsidan rosvik.nu
 • Utger Rosviksbladet 4 ggr/år.
 • Arrangerar möten för informationsspridning etc.
 • Driver utvecklingsfrågor mot kommunen och andra myndigheter.

Service, trivsel

 • Bjuder på elström till pendlarparkeringen.-
 • Säljer plats på Orienteringsskylten i centrum där de lokala företagen kan marknadsföra sig.
 • Äger och ansvarar för Parkstugan, Paviljongen och lekställningen i Roseniusparken.
 • Sköter om Badplatsen vid Klubben.
 • Utlämning av nyckel till Mötesplatsen/Sporthallen.

Arrangemang

 • Bjuder på underhållning under Rosviksdagen.
 • Priser och blommor mm till Årets Rosviksbo.
 • Familjedag i hamnen (tillsammans med Skoterklubben).
 • Fest för nyinflyttade (varannat år).RBFs medlemmar är:
 • Alla mantalsskrivna i Rosviksområdet. Ingen medlemsavgift utgår.
Share This