Torsdagar 10.00 – 12.00.
Samlingssal, Lånegränd 3.

Start 25 sept.

Info: Inga-Maj Wikström
Tfn: 0911-20 33 31,
073-841 90 69.

Share This