Rosviks Byautvecklingsförening, RBF

Rosviks Byautvecklingsförening (RBF) är en helt ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Vårt mål är att verka för en positiv och hållbar utveckling i Rosvik, till alla invånares bästa.

RBF samarbetar med boende, förenings- och näringsliv i Rosviksområdet genom att i gränsöverskridande arbetsgrupper arbeta för en positiv och hållbar utveckling i Rosvik. Dessa arbetsgrupper är fördelade inom följande arbetsområden:

  • Kultur/Aktiviteter
  • Samhällsservice/Miljö/Natur
  • Ungdomsfrågor.

RBF administrerar rosvik.nu. Information till hemsidan skickas till redaktionen@rosvik.nu
RBF ger också ut ett informationsblad, Rosviksbladet, vilket delas ut till hushållen i byn 4 ggr/år.
Där kan man läsa om sådant som berör Rosviksbor på det ena eller det andra sättet.

RBF ger också ut annat infomaterial om Rosvik, exempelvis broschyrer som presenterar byn.
Läs mer om Rosviks utveckling i RBFs Verksamhetsplan för 2014.

Post skickas till:

Rosviks Byautvecklingsförening
c/o Lena Mikaelsson Aasa
Vallavägen 2
945 33 Rosvik

Fakturor skickas till:

Rosviks Byautvecklingsförening
c/o Inga-Maj Larsson
Kölvägen 14
945 33 Rosvik

Kontakta RBF

4 + 8 =

Share This