Rosviks Byautvecklingsförening, RBF

Rosviks Byautvecklingsförening (RBF) är en helt ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Vårt mål är att verka för en positiv och hållbar utveckling i Rosvik, till alla invånares bästa.

RBF samarbetar med boende, förenings- och näringsliv i Rosviksområdet genom att i gränsöverskridande arbetsgrupper arbeta för en positiv och hållbar utveckling i Rosvik. Dessa arbetsgrupper är fördelade inom följande arbetsområden:

  • Kultur/Aktiviteter
  • Samhällsservice/Miljö/Natur
  • Ungdomsfrågor.

RBF administrerar rosvik.nu. Information till hemsidan skickas till redaktionen@rosvik.nu
RBF ger också ut ett informationsblad, Rosviksbladet, vilket delas ut till hushållen i byn 4 ggr/år.
Där kan man läsa om sådant som berör Rosviksbor på det ena eller det andra sättet.

Post skickas till:

Rosviks Byautvecklingsförening
c/o Lena Mikaelsson Aasa
Vallavägen 2
945 33 Rosvik

Fakturor skickas till:

Rosviks Byautvecklingsförening
c/o Inga-Maj Larsson
Kölvägen 14
945 33 Rosvik

Kontakta RBF

15 + 3 =

Share This