Nyhetsarkivet

Rösta på ”Årets Rosviksbo 2018”

Ki Wiberg, RIK Skidsektion

 

• När Ni kommer till Hedvalla och möter perfekt preparerade spår, har Ki varit där.

• Så har det varit i fem månader denna vinter, med ständigt nya snöfall.

• Spåren är över 4 km med genvägarna inräknade och pistas till 5 meters bredd. (det blir över 20 000 m2)

• När spårutrustningen är servad och fungerar är det Kis förtjänst.

• När lövsly försvunnit längs spåret under sommaren har Ki varit där.

• Allt utfört som ideellt arbete de senaste 5-6 åren.

Leif Sandström

Leif var den som startade Rosviks byautvecklingsförening i slutet på 90-talet. Han var eldsjälen bakom en intensiv period med ett vidsträckt samarbete i byn där frågor om Rosviks utvecklingspotential var på agendan. Tillsammans tog de fram en utvecklingsplan med 12 delmål som handlade bl a om byggnationer för företag och privatpersoner, utvecklad service och bättre kommunikationer. Miljön lyftes fram med önskemål om slyröjning, förbättrad utemiljö vid skolan samt bättre vägstandard i byn. Utvecklingsplanen diskuterades på de möten med politiker och tjänstemän från kommunen och andra instanser som arrangerades. Dessa bevakades av PT och ledde till många artiklar i PiteåTidningen. Bland de önskemål som lyftes fram har bl a en konstfrusen isanläggning, parken i centrum samt återskapandet av skvaltkvarnen blivit verklighet.

Leif drev tillsammans med sin hustru Lena och Arne Bäckström ”Galleriet i Rosvik” under många år.

Inom ungdomsfotbollen var Leif mycket aktiv som tränare och ledare under en 10 års period på 80-90 talet.

För närvarande är Leif fortfarande aktiv inom sitt företag NM Design och som vaktmästare på Royal gör han det praktiska som behövs för att genomföra medborgarhusföreningens utvecklingsplaner för Royal. Han är åter medlem i Rosviks byautvecklingsförenings styrelse och aktiv sångare i Rosvikskören.

Lena Mikaelsson Aasa

Lena, tillsammans med styrelsen i Rosviks Byautvecklingsförening, är en drivande kraft för byns utveckling.

Lena har sedan 2006 varit aktiv i RBF som ordförande och ledamot. Hennes ambitioner är höga och viljan att utveckla byn är stor. Lena är även aktiv i andra föreningar som gagnar byn, bl a Piteå Byaforum och har nyligen blivit invald i Hela Sverige ska leva/Norrbottens styrelse.

Tidigare har hon även varit aktiv i Mare Boreales styrelse, ett landsbygdsprogram som fördelat projektmedel till utvecklingsprojekt på landsbygden.

Hon är även en sjungande fågel i Rosvikskören som även den representerar byn. En värdig representant och kandidat till Årets Rosviksbo.

Liliann Andersson, Rosviks Trädgårdssällskap

Liliann är ordförande i Rosviks Trädgårdsförening. Utan henne hade vi nog inte någon Trädgårdsförening i byn i dagsläget. Hennes engagemang och drivkraft att hålla igång föreningen är beundransvärd. Trots att hon har så många andra järn i elden så försakar hon inte föreningen. Hon är också ledamot i TIP (Trädgårdssällskap i Pitebygden) som är en sammanslutning av bl a flera byars trädgårdssällskap)

Vi är en grupp aktiva i föreningen där trädgårdsintresset är stort och vi utbyter ofta erfarenheter med varandra samtidigt som vi planerar trädgårdsresor, sköter underhållet av Roseniusparken och håller möten med jämna mellanrum. Så Lilianns insats, tillsammans med styrelsen, är väl värd utmärkelsen Årets Rosviksbo.

Mikael Berglund och Anders Jonsson, Rosviks skoterklubb

Mikael och Anders jobbar ideellt sedan många år tillbaka med att sladda leder, utbilda nya skoterförare och är även representant för Snowfeed. Skoterstugan är under ständig upprustning och vedtillgången är alltid utmärkt.

Röstningsförfarande:

Skriv ditt namn, tfn samt namnet på den av kandidaterna ovan som Du vill se som ÅRETS ROSVIKSBO 2018
och lägg lappen i Tipslådan på Parkstugan eller de lådor som finns utplacerade på biblioteket eller Konsum. Du kan också välja att skicka ett mail till webbredaktionen@rosvik.nu.

Röstningen pågår t o m 31 juli.

Rösträkning:

Principen är en röst/person d v s du röstar endast en gång/år. Skriv ditt namn sant mejl eller tfn. Endast inlämnade röstlappar där också namnet på den som har röstat är nedskrivet räknas.

Du kan vinna……

Du som röstar kan vinna ett presentkort på 300 kr på Café for You.
Vinnaren lottas bland alla som röstat på den nominerade som fått flest röster oavsett vilket röstningssätt som Du använt dig av.

Presentkortet sponsras av

Nominera ”Årets Rosviksbo 2017”

ÅRETS ROSVIKSBO är en utmärkelse för att hedra den person som genom sitt engagemang, idéer, praktiska insatser och/eller kompetens verkar/verkat för Rosviks utveckling till en plats där innevånarna kan leva och trivas hela livet.

Nomineringsförslag kan lämnas t o m 30 april

Utnämningen sker i två steg, nominering och röstning.

Nomineringsfasen till utmärkelsen sker varje vår. Boende i Rosvik kan föreslå personer med motivering varför de förtjänar utmärkelsen. Förslagen lämnas i Rosvik Byautvecklingsförenings tipslåda som hänger på Parkstugan eller skickas till redaktionen@rosvik.nu.

I nästa Rosviksblad presenteras de nominerade och då startar omröstningen.

Kriterier för nominering av Årets Rosviksbo

 

1. Motiveringarna bör vara starka, relevanta och väl underbyggda. I första hand bedöms vad man bevisligen gör/har gjort för Rosviks by, vad som kommer byn och byborna till godo. Lika stor hänsyn tas till insatser av ideell och kulturell art som till verksamhet man har för sin utkomst. Personliga egenskaper tas hänsyn till, men är inte avgörande.

2. Ju fler motiveringar du anger, desto större chans har den du föreslår att bli nominerad till valet av Årets Rosvikbo.

 

Bland förslagen väljer RBF ut max 5 personer som sedan Rosviksborna kan rösta på under sommaren.

Rösta på de nominerade under maj t o m juli

Röstningsfasen påbörjas i juni. Affischer sätts upp när det är dags. Informationen finns också på hemsidan.

Av de fem som har nominerats ska du rösta på en. Brevlådor kommer att finnas utplacerade på olika ställen och det går också att e-posta din röst till redaktionen@rosvik.nu.

ÅRETS ROSVIKSBO presenteras på Rosviksdagen i augusti.

/Rosviks Byautvecklingsförening

”Å REGNET DET BARA ÖSTE NER”

Det blev en blöt Rosviksdag i år. Var det publikrekord i fjol så var det nog det tvärtom i år. Utställarna hade försett sig med tält och besökarna som vågat sig ut vandrade inte länge bland stånden. t o m de pop lära ankorna var svårsålda. Trots vädret var alla förvånansvärt glada och positiva.

 Kvartetten Oldboys spelade gamla ”godingar” i Paviljongen och när utdelningen av ”Årets Rosviksbo” gick av stapeln var den stund som det var mest besökare i Roseniusparken.

 Tur att det var så många inneaktiviteter i år. Konstutställningen med konstnärerna Ewa Söderström, Margot Bylund och Cathrine Johansson Berg var välbesökt. På Arnes Galleri var det en jämn ström av besökare hela dagen.

 Av kvällens aktiviteter var det 45 i publiken som fick njuta av den konsert som Kjell Sandbergs swingorkester med solisten Katarina Molander-Sandberg framförde. Det var som Östen Fjällström uttryckte sig -”De fick uppleva något av det bästa jag hört i den lokalen någonsin”.

 Under kvällen hittade drygt 80 personer till Café for You, där de fick lyssna till den omtyckta gruppen ”John Ash Trips”, och då hade regnet också upphört.

 Det var tionde gången som Rosviksdagen genomfördes i denna tappning och av dessa har en Rosviksdag regnat bort. Statistiken talar för att vädret på nästa års Rosviksdag, som då har sitt 10-årsjubileum, bör bli bra mycket bättre. Vi får väl hoppas det stämmer.

Lena Mikaelsson Aasa.

Foto: Veronica Lindberg

Vinnare av ankracet 2016

Stig-Ola Wiklund vann 1:a pris,

Ingvar Öhman vann 2:a pris,

Laila Andersson vann 3:e pris,

Hilma Eriksen vann 4:e pris

Årets Rosviksbo 2016

Östen vill tacka sin valmanskår men han uttrycker också sin förundran, dels över att nomineringstexten är så utförlig – det måste vara någon med god insyn om vad som hänt i Långvik under årens lopp, dels över sin position i RBF.

 ”2014 blev jag invald som suppleant i RBFs styrelse”, trodde jag, ”men när protokollet anlände var jag ledamot med sonderingsuppgift att försöka få igång ett ”midsommarfirande i byarna inom Rosviksområdet”. En styrelserepresentant i RBF från Trundöföreningen skulle kunna bli den katalysator som kunde få igång ett gemensamt årligt firande, om vi kan generera viljan och beslutsamheten som vi åstadkom tillsammans inför planeringen av Bothnialoppet!?!”

 Annat var det när Piteå Byaforum bildades. ”Från starten var vi i Rosviksområdet överrepresenterade” med en deltagare från Rosvik, Långvik och Trundön. Varje landsbygdsområde skulle representeras av en ordinarie och en suppleant. -”Konstigt att ingen protesterade, ”fogde för det hela var det kvinnliga kommunalrådet, som då hette Eleonor Klockare”, säger Östen.

 Under den tiden genomfördes Landsbygdsdagen vart annat år i centrala Piteå. De första gångerna på Rådhustorget och Byxtorget samt Storgatan däremellan, senare flyttades aktiviteten till Badhusparken. Det marknadsstånd som Långvik äger (och även ett antal övriga byaföreningar i Piteå landsbygd) har designats och tillverkats av Rosviks ”inredningsarkitekt/fabrikör/körmedlem mm, en tid också ordförande i RBF, Leif Sandström” säger Östen upplysningsvis.

 Efter utdelningen, som gjordes av en av fjolårets vinnare, Alf Olofsson, hastade en dam fram till Östen och gav honom en björnkram. Denna kvinna vore en given Årets Rosviksbo under sin tid, enligt Östen. Hon och hennes man drev under semestermånaderna caféverksamhet i deras slåtterstuga i Rosviksbodarna, under enkla och arbetskrävande förhållanden. Ett dygnetruntjobb med bakning sena kvällar/nätter och full beläggning nästan hela öppettiden. E4s dragning rakt genom Rosvik fäbodvall satte ”det pittoreska stället” rejält på kartan.

 Så avslutar Östen, som vanligt, intervjun med att bidra med historieupplysning om Rosviksområdet och dess befolkning.

 RBF vill framföra Ett stort GRATTIS till Östen.

Lena Mikaelsson Aasa

Rekord på Årets Rosviksdag 2015?

I strålande väder var det många som tog sig till Rosvik för att fira byns egen dag. Denna gång var det extra mycket som hände i Rosvik med omnejd med RIKs jubileum och Motormötet på Trundön.

Artist-2015
Stefan B Andersson, Årets Pitebo 2015, och Annika Gaudet stod för underhållning och ledde allsången.

läs mer…

Rosviks IK 80-årsjubileum

Med parad från Rosviks centrum till Rosvalla startade RIKs jubileumsfirande. Glada barn, föräldrar och andra intresserade deltog i paraden samt i de aktiviteter som erbjöds på Rosvalla.

Parad

läs mer…

Årets Rosviksbo 2015

2015 utsågs två personer till Årets Rosviksbo – Alf Olofsson och Urban Modig, med motiveringen:

Alf och Urban för deras insats med att fixa skidspår ute på isen så att Rosvikarna m fl kan hålla oss sunda och friska. Att ta vara på Rosviks arkipelag och underbara natur är ett underbart initiativ som borde premieras. Spåren är flitigt använda av motionärer och andra glada bybor som vill bättra på sin fysik o hälsa.

Alf-och-Urban
Alf Olofsson och Urban Modig

läs mer…

Share This