ÅRETS ROSVIKSBO är en utmärkelse för att hedra den person som genom sitt engagemang, idéer, praktiska insatser och/eller kompetens verkar/verkat för Rosviks utveckling till en plats där innevånarna kan leva och trivas hela livet.

Nomineringsförslag kan lämnas t o m 30 april

Utnämningen sker i två steg, nominering och röstning.

Nomineringsfasen till utmärkelsen sker varje vår. Boende i Rosvik kan föreslå personer med motivering varför de förtjänar utmärkelsen. Förslagen lämnas i Rosvik Byautvecklingsförenings tipslåda som hänger på Parkstugan eller skickas till redaktionen@rosvik.nu.

I nästa Rosviksblad presenteras de nominerade och då startar omröstningen.

Kriterier för nominering av Årets Rosviksbo

 

1. Motiveringarna bör vara starka, relevanta och väl underbyggda. I första hand bedöms vad man bevisligen gör/har gjort för Rosviks by, vad som kommer byn och byborna till godo. Lika stor hänsyn tas till insatser av ideell och kulturell art som till verksamhet man har för sin utkomst. Personliga egenskaper tas hänsyn till, men är inte avgörande.

2. Ju fler motiveringar du anger, desto större chans har den du föreslår att bli nominerad till valet av Årets Rosvikbo.

 

Bland förslagen väljer RBF ut max 5 personer som sedan Rosviksborna kan rösta på under sommaren.

Rösta på de nominerade under maj t o m juli

Röstningsfasen påbörjas i juni. Affischer sätts upp när det är dags. Informationen finns också på hemsidan.

Av de fem som har nominerats ska du rösta på en. Brevlådor kommer att finnas utplacerade på olika ställen och det går också att e-posta din röst till redaktionen@rosvik.nu.

ÅRETS ROSVIKSBO presenteras på Rosviksdagen i augusti.

/Rosviks Byautvecklingsförening

Share This