Den fördjupade översiktsplanen ang Rosvik landsbygdscentrum är antagen.

Här kan du läsa om vad den innehåller för framtidsstrategier:

Antagandehandling_Rosvik

Boende_Rosvikkarta-3

Mark-och Vattenanvändning_Rosvikkarta-5

Natur, Kultur och Fritid_Rosvikkarta-1

Skola och Vård_Rosvikkarta-2

Trafik_Rosvikkarta-4

Hur, när och om dessa strategier kommer att genomföras beror mycket på den tid och det engagemang vi boende lägger ned på att driva dessa utvecklingsfrågor.

 

Share This